Laatst bijgewerkt op 02 december 2021  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Voor meer nieuws ga naar pagina Nieuws / Media
Beste medebewoners, Op 10 sept 2021 kregen we van de wethouder te horen dat Warmtebron Utrecht de stekker uit het aardwarmteproject in Nieuwegein heeft getrokken. Het volgende bericht staat op de website van de gemeente Nieuwegein: Onderzoeksproject aardwarmte Nieuwegein (Lean) stopt, maar besluitvorming Afwegingskader Aardwarmte gaat door! Lean, het onderzoeksproject naar aardwarmte in Nieuwegein, wordt stopgezet. Dat heeft initiatiefnemer Warmtebron Utrecht in een brief aan de gemeente Nieuwegein, Utrecht en de Provincie  laten weten. Aardwarmte is één van de realistische opties om het Nieuwegeinse warmtenet te verduurzamen. Het einde van onderzoeksproject Lean verandert dat niet. Een goed Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein is en blijft dus nodig is om als gemeente aardwarmte- initiatieven en locaties te kunnen beoordelen. Het publieke besluitvormingsproces voor het Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein wordt dan ook voortgezet. Warmtebron Utrecht is een samenwerking van elf partijen die gezamenlijk de mogelijkheid van aardwarmte onderzoeken. Ongeveer twee jaar geleden is gemeente Nieuwegein benaderd door Warmtebron Utrecht toen bleek dat in de provincie Utrecht de grond onder Nieuwegein grote potentie bleek te hebben. Vanaf dat moment is de gemeente intensief betrokken bij het Lean-project. Wethouder Marieke Schouten (energie en klimaat): “Het is bijzonder spijtig dat Warmtebron Utrecht heeft moeten besluiten dat Lean niet haalbaar is. Om goede besluiten te nemen rond aardwarmte, is tijd nodig. Meer tijd dan past in de subsidievoorwaarden die aan dit project van Warmtebron Utrecht zijn verbonden. Uiteraard respecteer ik dat besluit van Warmtebron. Het college wil Warmtebron danken voor hun investering in tijd en middelen, en de goede samenwerking.” We danken iedereen voor de steun in de afgelopen twee jaar om te voorkomen dat er een onverantwoord besluit over aardwarmte in onze gemeente zou worden genomen. Zonder de sterke vertegenwoordiging van bewoners in de BAN was dit zeker niet gelukt. De gemeenteraad heeft daardoor ook onze informatie en adviezen die we hebben aangereikt ter harte genomen en daar danken we onze volksvertegenwoordigers voor. Meer dan 1650 inwoners van Nieuwegein (en ook enkelen daarbuiten) hebben laten weten dat ze absoluut niet willen dat er in, onder of nabij hun woonwijken in de bodem geboord wordt met het risico's op aardbevingen en lekkages. We hoeven maar naar Groningen te kijken om te zien hoe bestuurders bewoners in de kou laat staan als er eenmaal bevingen ontstaan. We danken iedereen voor de ondersteuning van de BAN via de petitie en over de mail in de afgelopen twee jaar om te voorkomen dat er een onverantwoord besluit over aardwarmte in onze gemeente zou worden genomen. Dank zij jullie sterke stem is dit uiteindelijk gelukt. De gemeenteraad heeft gelukkig steeds al onze informatie en adviezen die we hebben aangereikt ter harte genomen. Daardoor wilde de raad dat er een zorgvuldige afweging zou komen en alle zaken goed uitgezocht werden. Dat kost natuurlijk de nodige tijd en dat werd Warmtebron Utrecht te veel. De gemeenteraad en het College van B&W gaan wel verder om een goed afwegingskader voor nieuwe toekomstige initiatieven tot stand te brengen. Komende week wordt het concept-afwegingskader met bewoners en de raad besproken. Hierover hebben we eerder deze week een bericht rondgestuurd. Met vriendelijke groet, Namens de Kerngroep BAN, Martin van Nieuwenhoven
Feb 2020 BAN visie document - Visie van bezorgde bewoners over uitgangspunten en de belangen van bewoners
(meest recente bovenaan)