Laatst bijgewerkt op 2 december 2020  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Bewoners bezorgd over plan gevaarlijke  aardwarmteboringen in Nieuwegein Totaal geen schaderegeling Wij willen geen 2e Groningen worden
3 beoogde boorlocaties met vermoedelijke transportleidingen onder wijken door. Zie verder bij Warmtebron
* Warmtebron Utrecht verkleint aantal haalbare locaties voor onderzoek Lean van vijf naar drie Voor meer nieuws ga naar Nieuws
BIJ TWIJFEL NIET BOREN !
BAN kernpunten Het college van B&W Nieuwegein heeft tijdens de avond van de raad in de informatieavond verduurzaming stadsverwarming op 22 oktober in haar presentatie aangegeven dat zij op het Criterium algemeen de aanvraag door WBU zal beoordelen op veiligheid, duurzaamheid en namens de bewoners van Nieuwegein op maatschappelijk aanvaardbaar. BAN heeft op 25 okt 2020 vervolgens naar het College van B&W en de Gemeenteraadsfracties een aantal kernpunten geformu- leerd waaronder aardwarmteboringen maatschappelijk aan- vaardbaar zouden zijn voor de bewoners, onderverdeeld in de volgende thema's: 1. Veiligheid 2. Schaderegeling, schadegerantiefonds, schadeprotocol 3. Kosten 4. Duurzaamheid 5. Keuzevrijheid 6. Behoud groengebieden Download het volledige BAN document
Wethouder Marieke Schouten van GroenLinks wilde nog deze maand (dec 2020) besluiten waar een eventuele proefboorlocatie zou komen. Ook haar achterban had haar opgedragen om nog voor de verkiezingen te scoren op dit punt. Maar dat loopt in het honderd en het besluit zal pas worden genomen na de landelijke verkiezingen in 2021. Als het een beetje meezit medio mei 2021. Tekst PEN.