Gemeente Nieuwegein Documenten / Chronologie (meest recente bovenaan) Jan 2021 4 uur durende video van de raadsvergadering te Nieuwegein op 28 Jan 2021, waarin unaniem een ammendent is vastgesteld om duidelijke afwegingscriteria in acht te nemen voor het boren naar aardwarmte in Nieuwegein. 3:01:15 eerste termijn inspreken raadsleden, 3:29:00 beantwoording vragen door Wethouder Schouten, 3:53:00 tweede termijn en daarna afronding  Youtube. Sep 2020 Rapportage aardgasvrij wonen en aardwarmte - gemeente Nieuwegein - Citisens (pdf) Aug 2020 Verslag BAN in gesprek met wethouder Schouten (pdf) Jun 2020 Brief college aan raad (pdf) Mei 2020 Advies Avond van de raad (pdf) een besluitenlijst waarin de wethouder aangeeft dat er een onafhankelijke toetsing van de (haalbaarheid)studie van Warmtebron zal worden gedaan. Mei 2020 BAN kwam tijdens de raadsveradering op 14 mei 2020 aan het woord met de vraag naar een extra onafhankelijk onderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein. De meeste raadsleden gingen hierin mee. Het is nu wachten op het besluit van de wethouder. Bekijk de 4 video’s onderaan. 1Mei 2020 BAN stuurt, vooruitlopend aan de raadsvergadering van 14 mei 2020, aan het college en de raadsleden van de gemeente Nieuwegein een brief met constateringen, vragen en aanbevelingen (pdf) Feb 2020 BAN heeft een gesprek met wethouder Schouten. Er werd gesproken over hoe er in de toekomst met bewoners gecommuniceerd gaat worden. We kregen een toezegging dat de gemeente binnen een maand een plan zou gaan opstellen. Tot op heden hebben we nog niets vernomen. Feb 2020 Openbare raadsvergadering waarin aardwarmteboringen aan de orde kwamen. Wethouder Schouten constateerde terecht dat er nogal wat roering was. Ter plekke besloot ze dat de planning opnieuw bekeken zou worden, ofwel e.e.a. werd op termijn gezet. Opvallend bleek dat de raadsleden door de wethouder maar matig op de hoogte werden gehouden van de gang van zaken rondom aardwarmteboringen, terwijl ze daarover in de toekomst toch belangrijke besluiten zullen moeten gaan nemen.  BAN gaat de raadsleden zo goed mogelijk op de hoogte houden. Zie de namen van de raadsleden.
Laatst bijgewerkt op 15 maart 2021  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Video 1                Video 2               Video 3                Video 4
Wat zegt de gemeente over aardwarmte via de website “ik ben Nieuwegein
Verantwoordelijke wethouder: Marieke Schouten (Groen links) Portefeuille Brede Toegang Sociaal Domein Duurzaamheid E-mailadres: m.schouten@nieuwegein.nl