Gemeente Nieuwegein Documenten / Chronologie (meest recente bovenaan) 30 sep 2020 Rapportage aardgasvrij wonen en aardwarmte - gemeente Nieuwegein - Citisens (pdf) 20 aug 2020 Verslag BAN in gesprek met wethouder Schouten (pdf) 9 jun 2020 Brief college aan raad (pdf) 14 mei 2020 Advies Avond van de raad (pdf) een besluitenlijst waarin de wethouder aangeeft dat er een onafhankelijke toetsing van de (haalbaarheid)studie van Warmtebron zal worden gedaan. 14 mei 2020 BAN kwam tijdens de raadsveradering op 14 mei 2020 aan het woord met de vraag naar een extra onafhankelijk onderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein. De meeste raadsleden gingen hierin mee. Het is nu wachten op het besluit van de wethouder. Bekijk de 4 video’s onderaan. 14 mei 2020 BAN stuurt, vooruitlopend aan de raadsvergadering van 14 mei 2020, aan het college en de raadsleden van de gemeente Nieuwegein een brief met constateringen, vragen en aanbevelingen (pdf) 26 feb 2020 BAN heeft een gesprek met wethouder Schouten. Er werd gesproken over hoe er in de toekomst met bewoners gecommuniceerd gaat worden. We kregen een toezegging dat de gemeente binnen een maand een plan zou gaan opstellen. Tot op heden hebben we nog niets vernomen. 6 feb 2020 Openbare raadsvergadering waarin aardwarmteboringen aan de orde kwamen. Wethouder Schouten constateerde terecht dat er nogal wat roering was. Ter plekke besloot ze dat de planning opnieuw bekeken zou worden, ofwel e.e.a. werd op termijn gezet. Opvallend bleek dat de raadsleden door de wethouder maar matig op de hoogte werden gehouden van de gang van zaken rondom aardwarmte- boringen, terwijl ze daarover in de toekomst toch belang- rijke besluiten zullen moeten gaan nemen.  BAN gaat de raadsleden zo goed mogelijk op de hoogte houden. Zie de namen van de raadsleden.
Laatst bijgewerkt op 20 januari 2021  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Video 1                Video 2               Video 3                Video 4
Wat zegt de gemeente over aardwarmte via de website “ik ben Nieuwegein
Verantwoordelijke wethouder: Marieke Schouten (Groen links) Portefeuille Brede Toegang Sociaal Domein Duurzaamheid E-mailadres: m.schouten@nieuwegein.nl