Media (meest recente bovenaan) Verschillende media hebben al bericht over aardwarmteboringen in Nieuwegein en elders. Dec 2020 AD: Nieuwegein stelt een besluit over de proeflocatie voor de winning van aardwarmte uit (pdf) Nov 2020 PEN: Besluit proeflocatie naar aardwarmte Lean vooruitgeschoven tot na de verkiezingen Juli 2020 Public Eye Nieuwegein (PEN) en BAN werken samen om inwoners geïnformeerd te houden over winning van aardwarmte in Nieuwegein Jul 2020 NPO Video over duurzame energie, inclusief aardwarmte Jul 2020 AD: Verontruste Nieuwegeiners willen zeggenschap op het boren naar aardwarmte (pdf). Jul 2020 Public Eye Nieuwegein (PEN) besteed ook aandacht aan aardwarmteboringen in Nieuwegein. Jun 2020 AD: Nieuwegein hakt nog dit jaar knoop door over aardwarmte Jun 2020 Public Eye Niewegein (PEN): Nieuwegein Ontwerp Regionale Energie Strategie aangepast: Ruim baan voor participatie en geen onderzoek naar meer windmolens Jun 2020 Wijkkrant Batau-Noord: “Ongerustheid over winning aardwarmte (pdf) Mei 2020 AD: ‘Winning van nieuwe energiebronnen als aardwarmte is niet zonder risico’.  De winning van nieuwe energiebronnen zoals aardwarmte moet veiliger. Hiervoor waarschuwt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat sinds 2009 meerdere putten voor geothermie heeft laten sluiten vanwege lekken. Apr 2020   Wijkkrant Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve: “Gemeenteraad geschrokken van wat er zoal mis kan gaan (pdf) - Winning aardwarmte niet zonder risico’s” geschreven door Frits van Ginkel Mrt 2020  Wijkkrant Batau-Noord: “Onderzoek naar Aardwarmtewinning (pdf) Feb 2020  RTV Utrecht interviewde ‘s morgens een aantal bezorgde bewoners en s‘ middags Wethouder Schouten van de gemeente Nieuwegein, vooruitlopend op een chaotische raadsvergadering diezelfde avond. Jan 2020  Molenkruier: Voonemen Warmtebron Utrecht om in Nieuwegein naar aardwarmte te gaan boren. Bewoners werden uitgenodigd om er in een tweetal avondbijeenkomsten kennis van te nemen. Jan 2020 AD: “Bewoners Nieuwegein hebben grote zorgen over boringen naar aardwarmte”. Jan 2020 Cobouw: SodM: Scherper toezicht op aardwarmte: ‘Sla geothermieput niet direct naast woonwijk’. Jan 2020 Trouw: Schadelijke lekkage dreigt bij alle duurzame aardwarmteprojecten in Nederland. Jan 2020 Trouw: SodM komt met nieuwe eisen, want ook groene energie moet veilig zijn. Apr 2018 De Groene rekenkamer: Paard van Troje en de hiel van de Griekse held Achilles
Laatst bijgewerkt op 2 december 2020  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl