Het laatste nieuws en Media (meest recente bovenaan) Mrt 2021 RTV Oost: Gemeenten en burgercomités in het noordoosten willen nieuwe mijnbouwwet Mrt 2021 Gasunie trekt 7 miljard uit voor energietransitie Mrt 2021 Boorpijp breekt bij injectie van zout water in Rossum.  NAM en SodM sussen het voorval, maar snappen niet hoe dit kan gebeuren. Feb 2021 Molenkruier: ‘Aardwarmteboringen zorgvuldig afwegen’ Jan 2021 Pen: Gemeenteraad stuurt wethouder Marieke Schouten (GL) terug naar de tekentafel Jan 2021 4 uur durende video van de raadsvergadering te Nieuwegein op 28 Jan 2021, waarin unaniem een amendement (pdf) is vastgesteld om duidelijke afwegingscriteria in acht te nemen voor het boren naar aardwarmte in Nieuwegein. 3:01:15 eerste termijn inspreken raadsleden, 3:29:00 beantwoording vragen door Wethouder Schouten, 3:53:00 tweede termijn en daarna afronding  Youtube. Jan 2021 De Digitale Nieuwegeiner: Vanaf pagina 10: Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein roept raadsleden op tot nemen wijs besluit Jan 2021 RTV Utrecht: Politiek debat over boorlocatie Nieuwegein: 'We weten niet waar we ja op zeggen' Jan 2021 PEN: Omwonenden furieus over mogelijk boren naar aardwarmte in hun achtertuin Jan 2021 Molenkruier: Onderzoek aardwarmte hoek Zuidstede Jan 2021 Warmtebron wil nu midden in de stad gaan boren naar aardwarmte, pal naast de wijken Merwestein en Fokkesteeg, nabij de WOS bij het Antonius Ziekenhuis. De bewoners in de buurt hebben dit uit de pers moeten vernemen en zijn furieus. En opnieuw informeert wethouder Schouten de bewoners niet zelf, maar laat ze liever Warmtebron het woord doen. Een jaar geleden gebeurde hetzelfde toen Warmtebron bewoners rond de Symfonielaan hiermee overviel. Jan 2021 NOS: Overheidsaanpak aardbevingsproblematiek maakt uitvoerders gek Jan 2021 AD: Ga niét midden in de wijk boren als bewoners zich zorgen maken over aardwarmte, zegt geofysicus Jan 2021 AD: Nieuwegeiners willen geen proefkonijn zijn voor boringen naar aardwarmte: ‘Geen tweede Groningen’ Jan 2021 Molenkruijer: Onderzoek naar aardwarmte bij Hoek Zuidstede Jan 2021 AD: Warmtebron wil in Nieuwegein boren naar aardwarmte: ‘Hopelijk krijgen we die kans’ Dec 2020 AD: Nieuwegein stelt een besluit over de proeflocatie voor de winning van aardwarmte uit (pdf) Dec 2020 AD: Nieuwegein schuift hete aardappel van besluit aardwarmte door naar volgend voorjaar Dec 2020 PEN: Besluit proeflocatie naar aardwarmte Lean vooruitgeschoven tot na de verkiezingen Nov 2020 PEN: Besluit proeflocatie naar aardwarmte Lean vooruitgeschoven tot na de verkiezingen Nov 2020 AD: Je verwacht het niet, maar door duizenden gaten te boren zitten we er ook in de toekomst warmpjes bij Okt 2020 Video:BAN-inspraak op 29 okt 2020 in de gemeenteraad Okt 2020 Warmtebron Utrecht Vergunningen, procedures en inspraak bij aardwarmteprojecten (pdf) Okt 2020 BAN zit aan tafel bij Talkshow over aardwarmte Okt 2020 Warmtebron Utrecht verkleint aantal haalbare locaties voor onderzoek Lean van vijf naar drie Okt 2020 Advies ICO Aardwarmte aan gemeente Nieuwegein (pdf) Dit naar aanleiding van een opdracht van de gemeente aan ICO Aardwarmte Okt 2020 AD: Energiegeleerdeslaat alarm: straks rest Nieuwegeiners niets anders dan te vluchten voor honger en kou Okt 2020 AD: Ook ná schrappen van twee boorlocaties in Nieuwegein blijven bewoners kritisch op aardwarmte Okt 2020 AD: Komt straks onze aardwarmte uit deze polder? Sep 2020 EBN-onderzoek (WARM) biedt gemeenten inzicht hoe kansrijk aardwarmte in hun gebied is   Aug 2020 Verslag BAN in gesprek met wethouder Schouten (pdf) Juli 2020 Public Eye Nieuwegein (PEN) en BAN werken samen om inwoners geïnformeerd te houden over winning van aardwarmte in Nieuwegein Jul 2020 Warmtebron Utrecht presenteert haalbaarheidsonderzoek (pdf) voor locatiekeuzes in Nieuwegein en omg. Jul 2020 BAN zet een petitie in werking Geen gevaarlijke aardwarmteboringen in Nieuwegein Jul 2020 AD: Verontruste Nieuwegeiners willen zeggenschap op het boren naar aardwarmte (pdf) Jul 2020 Public Eye Nieuwegein (PEN) besteed ook aandacht aan aardwarmteboringen in Nieuwegein. Jun 2020 ICO: Stand van zaken Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling Jun 2020 Beantwoording BAN (pdf) vragen nav raadsvergadering van 14 mei 2020 Jul 2020 NPO: Video over duurzame energie, inclusief aardwarmte Jun 2020 AD: Nieuwegein hakt nog dit jaar knoop door over aardwarmte Jun 2020 Definitief manivest aangeboden door warmtecoalitie (pdf) Jun 2020 Public Eye Niewegein (PEN): Nieuwegein Ontwerp Regionale Energie Strategie aangepast: Ruim baan voor participatie en geen onderzoek naar meer windmolens Jun 2020 Wijkkrant Batau-Noord: “Ongerustheid over winning aardwarmte (pdf) Jun 2020 Brief college aan raad (pdf), beantwoording vragen van 14 mei 2020 Mei 2020 Wethouder Schouten geeft in reactie op de vragen van meesprekers (BAN) aan dat er een onafhankelijke toetsing (pdf) van de (haalbaarheid)studie van Warmtebron zal worden gedaan. Mei 2020 AD: ‘Winning van nieuwe energiebronnen als aardwarmte is niet zonder risico’.  De winning van nieuwe energiebronnen zoals aardwarmte moet veiliger. Hiervoor waarschuwt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat sinds 2009 meerdere putten voor geothermie heeft laten sluiten vanwege lekken. Mei 2020 BAN kwam tijdens de raadsveradering aan het woord met de vraag naar een extra onafhankelijk onderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein. De meeste raadsleden gingen hierin mee. Het is nu wachten op het besluit van de wethouder. Mei 2020 BAN stuurt, vooruitlopend aan de raadsvergadering van die zelfde avond, aan het college en de raads- leden van de gemeente Nieuwegein een brief met constateringen, vragen en aanbevelingen (pdf) Apr 2020   Wijkkrant Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve: “Gemeenteraad geschrokken van wat er zoal mis kan gaan (pdf) - Winning aardwarmte niet zonder risico’s” geschreven door Frits van Ginkel Mrt 2020  Wijkkrant Batau-Noord: “Onderzoek naar Aardwarmtewinning (pdf) Mrt 2020 BAN doet onderzoek naar al of niet geslaagde aardwarmteprojecten elders (pdf). De resultaten zijn weinig bemoedigend. Feb 2020  RTV Utrecht interviewde ‘s morgens een aantal bezorgde bewoners en s‘ middags Wethouder Schouten van de gemeente Nieuwegein, vooruitlopend op een chaotische raadsvergadering diezelfde avond. Feb 2020  BAN heeft als eerste een 7 pagina tellend visiedocument (pdf) ontwikkeld. Deze hebben we ook beschikbaar gesteld aan de raadsleden. Feb 2020   wyniasweek.nl: De nachtmerrie die aardwarmte heet. Feb 2020 ICO Adviesrapport omtrent aardwarmteboringen in Nieuwegein (pdf). Jan 2020  Molenkruier: Voornemen Warmtebron Utrecht om in Nieuwegein naar aardwarmte te gaan boren. Bewoners werden uitgenodigd om er in een tweetal avondbijeenkomsten kennis van te nemen. Jan 2020 AD: “Bewoners Nieuwegein hebben grote zorgen over boringen naar aardwarmte”. Jan 2020 Cobouw: SodM: Scherper toezicht op aardwarmte: ‘Sla geothermieput niet direct naast woonwijk’. Jan 2020 Trouw: Schadelijke lekkage dreigt bij alle duurzame aardwarmteprojecten in Nederland. Jan 2020 Trouw: SodM komt met nieuwe eisen, want ook groene energie moet veilig zijn. Jan 2020 wyniasweek.nl: Purmerend wil de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland zijn (pdf). Jul 2018 vito.nl: VITO informeert buurtbewoners over acties om risico op voelbare aardbevingen te vermijden.  Apr 2018 De Groene rekenkamer: Paard van Troje en de hiel van de Griekse held Achilles
Laatst bijgewerkt op 15 maart 2021  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl