Het laatste nieuws (meest recente bovenaan) We houden de vinger aan de pols! 1 dec 2020 PEN: Besluit proeflocatie naar aardwarmte Lean vooruitgeschoven tot na de verkiezingen 29 okt 2020 Video:BAN-inspraak op 29 okt 2020 in de gemeenteraad Oktober 2020 Warmtebron Utrecht Vergunningen, procedures en inspraak bij aardwarmteprojecten 6 okt 2020 BAN zit aan tafel bij Talkshow over aardwarmte 5 okt 2020 Warmtebron Utrecht verkleint aantal haalbare locaties voor onderzoek Lean van vijf naar drie 1 okt 2020 Advies ICO Aardwarmte aan gemeente Nieuwegein (pdf) Dit naar aanleiding van een opdracht van de gemeente aan ICO Aardwarmte 28 sept – 16 oktober 2020: Gemeente Nieuwegein gaat in gesprek met haar bewoners in de Nieuwegeinse warmteweken. “Stadsgesprekken over aardwarmte en energietransitie”. Meld u hiervoor aan! 8 sep 2020 EBN-onderzoek (WARM) biedt gemeenten inzicht hoe kansrijk aardwarmte in hun gebied is    20 aug 2020 Verslag BAN in gesprek met wethouder Schouten (pdf) 14 jul 2020 Warmtebron Utrecht presenteert haalbaarheidsonderzoek voor locatiekeuzes in Nieuwegein en omg. 8 jul 2020 BAN zet een petitie in werking Geen gevaarlijke aardwarmteboringen in Nieuwegein 8 Jul 2020 AD: Verontruste Nieuwegeiners willen zeggenschap op het boren naar aardwarmte (pdf). Jun 2020 BAN Bezwaarschrift inzake toekenning subsidie aan Warmtebron Utrecht (pdf)  Jun 2020 ICO: Stand van zaken Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling 19 jun 2020 Beantwoording BAN (pdf) vragen nav raadsvergadering van 14 mei 2020 09 jun 2020 Brief college aan raad (pdf), beantwoording vragen van 14 mei 2020 (pdf) 04 jun 2020 BAN dient bij de provincie bezwaarschrift (pdf) in inzake toekenning subsidie aan Warmtebron Utrecht vanwege ontbreken van realisatie-indicatoren voor meer veiligheid 20 mei 2020 Wethouder Schouten geeft in reactie op de vragen van meesprekers (BAN) aan dat er een onafhankelijke toetsing (pdf) van de (haalbaarheid)studie van Warmtebron zal worden gedaan. 14 mei 2020 BAN kwam tijdens de raadsveradering aan het woord met de vraag naar een extra onafhankelijk onderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein. De meeste raadsleden gingen hierin mee. Het is nu wachten op het besluit van de wethouder. Bekijk de 4 video’s onderaan deze pagina. 14 mei 2020 BAN stuurt, vooruitlopend aan de raadsvergadering van die zelfde avond, aan het college en de raads- leden van de gemeente Nieuwegein een brief met constateringen, vragen en aanbevelingen (pdf) Maart 2020 BAN doet onderzoek naar al of niet geslaagde aardwarmteprojecten elders (pdf). De resultaten zijn weinig bemoedigend. 23 feb 2020  BAN heeft als eerste een 7 pagina tellend visiedocument (pdf) ontwikkeld. Deze hebben we ook beschikbaar gesteld aan de raadsleden. 14 feb 2020 ICO Adviesrapport omtrent aardwarmteboringen in Nieuwegein
Laatst bijgewerkt op 2 december 2020  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Video 1
Video 4
Video 3
Video 2