Warmtebron Utrecht   Voor beschrijving Warmtebron Utrecht, zie onderaan.
Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2020  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Documenten / Chronologie (meest recente bovenaan) 5 okt 2020 Warmtebron Utrecht verkleint aantal haalbare locaties voor onderzoek Lean van vijf naar drie 14 jul 2020  Warmtebron Utrecht presenteert haalbaarheidsonderzoek voor locatiekeuzes in Nieuwegein en omgeving 07 sep 2020 Vragen over energiekosten, aardbevingen, schadeafhandeling en drinkwaterbescherming 03 Aug 2020 Stadsgesprek over onderzoeksproject LEAN start na de zomer 15 Jul 2020 Deze haalbaarheidsstudie is voor ons het startpunt voor de dialoog met de omgeving 07 Jul 2020 Vragen over de stand van zaken, de energiemix van de toekomst en kamerbrief over de ontwikkeling van aardwarmte in de gebouwde omgeving Jun 2020 BAN Bezwaarschrift inzake toekenning subsidie aan Warmtebron Utrecht (pdf) 18 Jun 2020 ‘De uitdaging is om met weinig data tot een goed onderbouwd verhaal te komen dat hout snijdt’ Mei 2020 Provinciaal blad: Subsidieverlening € 300.000,- aan Warmtebron (pdf) Mei 2020 Samenvatting van geologisch rapport Mei 2020 Update van de stand van zaken  Feb 2020 Beantwoording vragen deel 2 Feb 2020 Beantwoording vragen deel 1
Warmtebron is de initiatiefnemer, samen met een aantal partners, zoals EBN, Eneco, Engie, Hogeschool Utrecht, Huisman Geo, IF Technologie, Kantorenpark Rijnsweerd, TNO, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en Well Engineering Partners. Het gaat om twee projecten, te weten GOUD en LEAN. GOUD in Utrecht en LEAN in Nieuwegein. Communicatie - Aanvankelijk communiceerde Warmtebron met belangrijke partijen zoals gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, enzovoorts. Als eerste locatie voor een proefboring had men in Nieuwegein een plek bij het warmte-overdrachtstation van Eneco, nabij het kruispunt A.C. Verhoefweg / Symfonielaan / Batauweg op het oog. Later ook aan andere locaties, zie hiernaast Bewoners - In januari 2020 nam Warmtebron het initiatief om ook bewoners er bij te betrekken. Eerst twee voorlichtingsavonden in januari, waarin de voortgang en een gedetailleerde  planning werden uiteengezet. Daarna eind januari een avond met nader geïnteresseerden. Hieruit kwamen de nodige vragen en zorgen van bewoners. Een aantal vragen zijn intussen door Warmtebron beantwoord. Zie hierboven.
3 beoogde boorlocaties De rode lijnen zijn de boringen voor de productieput naar het wingebied (roze/rood omrand) en de blauwe naar de injectie- put. Dit geeft een beeld onder welke wijken doorgeboord moet worden om het wingebied te bereiken (rode lijnen) en om voldoende afstand te krijgen van het wingebied voor de injectieput (blauwe lijnen).