Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Voor meer nieuws ga naar pagina Nieuws / Media
Beste medebewoners, In september vorig jaar hebben we u al bericht over het stopzetten van het LEAN-project van Warmtebron Utrecht, waarmee voorlopig de komende jaren geen boringen naar aardwarmte in Nieuwegein meer gepland staan. Warmtebron Utrecht richt zich nu op een gebied ten oosten van Utrecht nabij De Bilt. Nadat Warmtebron hier de stekker eruit had getrokken, is de gemeente doorge- gaan met het uitwerken van een ‘Afwegingskader Aardwarmte’ voor mogelijke nieuwe initiatieven in de toekomst. Dit afwegingskader is op 16 december jl. in de Gemeenteraad vastgesteld. Op de valreep werd de veiligheid voor de woongebieden hierin nog aangescherpt, waar we vanuit de BAN om hadden verzocht. Daarbij heeft de Raad bepaald, dat de veiligheidsanalyse (inclusief de risicoanalyse op aardbevingen) en voldoende lokaal seismisch onderzoek moeten zijn uitgevoerd, voordat de gemeenteraad een goedkeuring aan een boorlocatie kan geven. De resultaten hiervan zullen in een Veiligheidsoverleg (waar bewoners ook bij aan tafel zitten) worden beoordeeld. Verder heeft de Raad bepaald dat bij aardwarmte de bescherming van grondwater beter wordt gemonitord. Dit afwegingskader biedt Nieuwegein de mogelijkheid om vooraf te toetsen of een aardwarmteproject in of nabij Nieuwegein veilig is voor de bewoners, of het duur- zaam genoeg is, of ons grondwater geen gevaar loopt en of het maatschappelijk aanvaardbaar voor de bewoners is (betaalbaar en haalbaar).  We zullen er alert op blijven dat de gemeente er voor zorgt dat een nieuwe initiatiefnemer aan alle in het afwegingskader gestelde voorwaarden zal voldoen, ook als er dit jaar na de verkiezingen een nieuw College van B&W en een nieuwe Gemeenteraad komt. We kijken tevreden terug op het bereikte resultaat, en dat is vooral te danken aan de brede steun die we in de afgelopen twee jaar van bewoners hebben gekregen. Onze oproep in de petitie is door meer dan 1600 mensen ondertekend en gaven ons daarmee een zeer sterk mandaat vanuit de Nieuwegeinse bevolking. We wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar en houden u op de hoogte als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. De kerngroep BAN Roel, Harry, Martien, Frits, Herman, Mirjam en Martin (v.l.n.r.) Zie ook de stukken op ibabs van de gemeente Nieuwegein
Feb 2020 BAN visie document  Visie van bezorgde bewoners over uitgangspunten en de belangen van bewoners
(meest recente bovenaan)