Laatst bijgewerkt op 11 april 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Beste medebewoners, In 2021 hebben we u al bericht over het stopzetten van het LEAN-project van Warmtebron Utrecht, waarmee voorlopig de komende jaren geen boringen naar aardwarmte in Nieuwegein meer gepland staan. Warmtebron Utrecht, EBN en EZK richten zich nu op een gebied ten oosten van Utrecht nabij De Bilt. Nadat Warmtebron hier de stekker eruit had getrokken, is de gemeente doorgegaan met het uitwerken van een ‘Afwegingskader Aardwarmte’ voor mogelijke nieuwe initiatieven in de toekomst. Dit afwegingskader is op 16 december 2021 in de Gemeenteraad vastgesteld. Afwegingskader_Aardwarmte_Nieuwegein_RapportageDEF (pdf) Met dit afwegingskader gaat de gemeente toetsen of een nieuw aardwarmte- initiatief op en onder de bodem van Nieuwegein voldoet aan de hierin gestelde voorwaarden. Het afwegingskader bevat voor elk van de thema’s veiligheid, duurzaamheid, maatschappelijke aanvaardbaarheid, ruimtelijke inpassing, vergunningen en financiële haalbaarheid één of meer toetsingscriteria en voor elk criterium zijn er één of meer toetsings- indicatoren. Zodra zich een nieuw aardwarmte-initiatief aandient richt de gemeente samen met bewoners en andere betrokken partijen een Veiligheidsoverleg in dat een Veiligheidsplan gaat opstellen. En de initiatiefnemer zal zich in een Intentie- overeenkomst en later in een Samenwerkingsovereenkomst (voor het gehele uitvoeringstraject) garant moeten stellen voor de uitvoering van de gestelde criteria en indicatoren van het afwegingskader. We kijken tevreden terug op het bereikte resultaat, en dat is vooral te danken aan de brede steun die we in de afgelopen twee jaar van bewoners hebben gekregen. Onze oproep in de petitie is door meer dan 1600 mensen ondertekend en gaven ons daarmee een zeer sterk mandaat vanuit de Nieuwegeinse bevolking. De kerngroep BAN Roel, Harry, Martien, Frits, Herman, Mirjam en Martin  (v.l.n.r.)