Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Het onstaan van BAN (het begin) Eind 2019 werden inwoners van Nieuwegein en andere belangstellenden door Warmtebron via advertenties uitgenodigd om informatiebijeenkomsten over het project LEAN bij te wonen. Het zou gaan om een onderzoeks-project naar de winning van duurzame warmte in de Nieuwegeinse bodem. Dit trok ook de aandacht van de wijkkrant voor Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Bij het bekijken van de site van Warmtebron viel het op dat werd geschreven dat aardbevingen nooit voor 100% zijn uit te sluiten. In de wijkkrant van januari 2020 werd aandacht besteed aan wat is aardwarmte, hoe wordt het gewonnen en wat is er bekend over eventuele risico’s bij het boren. Het artikel eindigt met een oproep aan de lezers om de informatie-bijeenkomsten vooral te bezoeken. En daar is goed gehoor aan gegeven! Met als gevolg een grote groep verontruste wijkbewoners die veel vragen stelden en waarvan de beantwoording door Warmtebron de onrust zeker niet heeft weggenomen. Aan een oproep van Warmtebron om verder mee te praten en te denken over het vervolg na dit informatieproces gaven ca. 25 bewoners zich op. Inmiddels ontstond er uit deze groep een kleine kerngroep die al meteen een afspraak voor een verkennend gesprek had met wethouder Marieke Schouten. Dat gesprek gaf mede aanleiding om op internet te gaan speuren naar informatie over alles wat er bekend was over het boren naar- en winnen van Aardwarmte. En dat was héél veel! Vooral onder-zoeksrapporten, vergunning- en subsidieaanvragen en informatie over allerlei organisaties vergden veel tijd en werk. Gelukkig sloten zich al snel meerdere verontruste bewoners zich bij de kerngroep aan en was BAN geboren. Om efficiënt en effectief te werken zijn er de nodige werkafspraken gemaakt en is een “lichte organisatievorm” opgetuigd. Na enkele tuinvergaderingen door coronavoorschriften wordt nu vooral digitaal vergaderd. In mei ligt het accent op digitale bijeenkomsten met o.m. de gemeente en het ICO. Verder worden er vragen voorbereid en gesteld aan bijvoorbeeld Staatstoezicht op de Mijnen. Ook wordt gekeken op welke wijze “onze achterban”, waaronder alle bewoners van Nieuwegein, Raadsleden en andere belangstellenden kunnen worden geïnformeerd. Een eerste stap was een groot artikel in de wijkkrant van april 2020 waaraan ook BAN een bijdrage heeft geleverd.
BAN doelstellingen: Informatie verzamelen Feiten van fictie onderscheiden Samenwerken met diverse betrokken partijen Vinger aan de pols houden Vinger op de zere plekken leggen Kritisch volgen van de voortgang van het project Achterban informeren Zorgen dat vragen van bewoners adequaat beantwoord worden BAN Activiteiten Website bouwen (deze website) Meewerken aan artikelen in de media Informatieavonden voor bewoners organiseren (als het weer kan i.v.m. corona) Kerngroepleden: Martin van Nieuwenhoven Harry Kasbergen Mirjam Eikelboom Frits van Ginkel Martien Jonker Herman Schalken Roel Beuker