Gemeente Nieuwegein Documenten / Chronologie (meest recente bovenaan) Sep 2021 Onderzoeksproject aardwarmte Nieuwegein (Lean) stopt, besluitvorming Afwegingskader Aardwarmte gaat door! Lean, het onderzoeksproject naar aardwarmte in Nieuwegein, wordt stopgezet. Dat heeft initiatiefnemer Warmtebron Utrecht in een brief aan de gemeente Nieuwegein, Utrecht en de Provincie  laten weten. Aardwarmte is één van de realistische opties om het Nieuwegeinse warmtenet te verduurzamen. Het einde van onderzoeksproject Lean verandert dat niet. Een goed Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein is en blijft dus nodig is om als gemeente aardwarmte- initiatieven en locaties te kunnen beoordelen. Het publieke besluitvormingsproces voor het Afwegingskader Aardwarmte Nieuwegein wordt dan ook voortgezet. Warmtebron Utrecht is een samenwerking van elf partijen die gezamenlijk de mogelijkheid van aardwarmte onderzoeken. Ongeveer twee jaar geleden is gemeente Nieuwegein benaderd door Warmtebron Utrecht toen bleek dat in de provincie Utrecht de grond onder Nieuwegein grote potentie bleek te hebben. Vanaf dat moment is de gemeente intensief betrokken bij het Lean-project. Wethouder Marieke Schouten (energie en klimaat): “Het is bijzonder spijtig dat Warmtebron Utrecht heeft moeten besluiten dat Lean niet haalbaar is. Om goede besluiten te nemen rond aardwarmte, is tijd nodig. Meer tijd dan past in de subsidievoorwaarden die aan dit project van Warmtebron Utrecht zijn verbonden. Uiteraard respecteer ik dat besluit van Warmtebron. Het college wil Warmtebron danken voor hun investering in tijd en middelen, en de goede samenwerking.” Zie ook: Onderzoeksproject aardwarmte Nieuwegein (Lean) stopt, besluitvorming Afwegingskader Aardwarmte gaat door Jan 2021 4 uur durende video van de raadsvergadering te Nieuwegein op 28 Jan 2021, waarin unaniem een ammendent is vastgesteld om duidelijke afwegingscriteria in acht te nemen voor het boren naar aardwarmte in Nieuwegein. Sep 2020 Rapportage aardgasvrij wonen en aardwarmte - gemeente Nieuwegein - Citisens (pdf) Mei 2020 Advies Avond van de raad (pdf) een besluitenlijst waarin de wethouder aangeeft dat er een onafhankelijke toetsing van de (haalbaarheid)studie van Warmtebron zal worden gedaan. Mei 2020 BAN kwam tijdens de raadsveradering op 14 mei 2020 aan het woord met de vraag naar een extra onafhankelijk onderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein. De meeste raadsleden gingen hierin mee. Het is nu wachten op het besluit van de wethouder. Feb 2020 Openbare raadsvergadering waarin aardwarmteboringen aan de orde kwamen. Wethouder Schouten constateerde terecht dat er nogal wat roering was. Ter plekke besloot ze dat de planning opnieuw bekeken zou worden, ofwel e.e.a. werd op termijn gezet. Opvallend bleek dat de raadsleden door de wethouder maar matig op de hoogte werden gehouden van de gang van zaken rondom aardwarmteboringen, terwijl ze daarover in de toekomst toch belangrijke besluiten zullen moeten gaan nemen.  BAN gaat de raadsleden zo goed mogelijk op de hoogte houden. Zie de namen van de raadsleden.
Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Wat zegt de gemeente over aardwarmte via de website “ik ben Nieuwegein
Verantwoordelijke wethouder: Marieke Schouten (Groen links) Portefeuille Brede Toegang Sociaal Domein Duurzaamheid E-mailadres: m.schouten@nieuwegein.nl