Gemeente Nieuwegein Mrt 2022 Gemeente Nieuwegein publiceert officieel Afwegingkader in gemeenteblad Feb 2022 NIEUWEGEIN PRESENTEERT HET AFWEGINGSKADER AARDWARMTE Met dit afwegingskader gaat de gemeente toetsen of een nieuw aardwarmte- initiatief op en onder de bodem van Nieuwegein voldoet aan de hierin gestelde voorwaarden. Het afwegingskader bevat voor elk van de thema’s veiligheid, duurzaamheid, maatschappelijke aanvaardbaarheid, ruimtelijke inpassing, vergunningen en financiële haalbaarheid één of meer toetsingscriteria en voor elk criterium zijn er één of meer toetsings-indicatoren. BELANGRIJK: Een nieuw initiatief mag op geen enkel criterium en op geen enkele indicator negatief scoren.  Afwegingskader_Aardwarmte_Nieuwegein_RapportageDEF (pdf) Zodra zich een nieuw aardwarmte-initiatief aandient richt de gemeente samen met bewoners en andere betrokken partijen een Veiligheidsoverleg in dat een Veiligheidsplan gaat opstellen. En de initiatiefnemer zal zich in een Intentie-overeenkomst en later in een Samenwerkingsovereenkomst (voor het gehele uitvoeringstraject) garant moeten stellen voor de uitvoering van de gestelde criteria en indicatoren van het afwegingskader.
Laatst bijgewerkt op 11 april 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Wat zegt de gemeente over aardwarmte via de website “ik ben Nieuwegein
Verantwoordelijke wethouder: Marieke Schouten (Groen links) Portefeuille Brede Toegang Sociaal Domein Duurzaamheid E-mailadres: m.schouten@nieuwegein.nl