ICO Aardwarmte     zie de beschrijving onderaan BAN onderhoud contacten met het ICO en probeert in kaart te krijgen wat ICO voor ons kan betekenen. We houden u op de hoogte. Documenten / Chronologie (meest recente bovenaan) Okt 2020 Geactualiseerd advies ICO Aardwarmte aan gemeente Nieuwegein (pdf) Jul 2020 ICO Stand van zaken Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling Jun 2020 Interview Bert van der Zwan, ‘Wij zijn de hoeder van het publieke debat over aardwarmtewinning in de provincie Utrecht’, Mei 2020   Advies ICO Aardwarmet aan gemeente Nieuwegein (pdf) Dit naar aanleiding van een opdracht van de gemeente aan ICO Aardwarmte NB. Dit advies is pas in oktober in een geactualiseerde versie openbaar gemaakt Feb 2020 ICO heeft aangaande het project LEAN van Warmtebron Utrecht aan alle betrokken partijen een adviesrapport uitgebracht. Zie ICO Rapport (pdf)
Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Volgens de ICO website: (cursief)   -   Wat doet ICO?   -   Transparant over aardwarmte Aardwarmte kan als mogelijke duurzame warmtebron een rol spelen in de energietransitie. In de provincie Utrecht lopen verschillende onderzoeken naar aardwarmte winning. Burgers en maatschappelijke partijen willen weten wat dat voor hen betekent, maar deze informatie is niet altijd makkelijk te vinden. Het Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte biedt objectieve informatie en onafhankelijk advies over zaken die zich in de praktijk kunnen voordoen en hoe daar mee om te gaan. Dit is in het bijzonder aan burgers en maatschappelijke partijen in de Utrechtse regio gericht die niet vanzelfsprekend aan tafel zitten tijdens de besluitvorming. Op deze manier kunnen zij tijdig participeren in de introductie van aardwarmte.