Het laatste nieuws en Media (meest recente bovenaan) Dec 2021 Ing. Frank THM van den Heuvel: Commentaar op de Drinkwater Position Paper van Geothermie.nl (pdf) Dec 2021 Geothermie.nl: Drinkwater Position Paper (pdf) Dec 2021 Statenbrief voortgang aardwarmte geothermie provincie Utrecht december 2021 (pdf) Dec 2021 Studie Panterra over potentie aardwarmte in de provincie Utrecht Powerpoint Rapport (NL) (pdf)  Dec 2021 AD artikel: Geothermie aan de Leyweg te Dan Haag (pdf) Dec 2021 AD artikel: Duurzaam kan ons duur komen te staan (pdf) Nov 2021 Factsheet activiteiten aardwarmtesector rondom seismiciteit (pdf) Sep 2021 Panterra rapport: Risicoanalyse op traminfrastructuur van aardwarmteproject LEAN Nieuwegein Sep 2021 SODM Geothermie moet en kan veilig Sep 2021 Reactie college van B&W op het besluit om te stoppen met Lean-project Sep 2021 RTV Utrecht: Streep door aardwarmte-onderzoek in Nieuwegein: 'Besluitvorming trager dan we dachten' Sep 2021 Onderzoeksproject aardwarmte Nieuwegein stopt, besluitvorming Afwegingskader Aardwarmte gaat door Mrt 2021 RTV Oost: Gemeenten en burgercomités in het noordoosten willen nieuwe mijnbouwwet Mrt 2021 Gasunie trekt 7 miljard uit voor energietransitie Mrt 2021 Boorpijp breekt bij injectie van zout water in Rossum.  NAM en SodM sussen het voorval, maar snappen niet hoe dit kan gebeuren. Jan 2021 4 uur durende video van de raadsvergadering te Nieuwegein op 28 Jan 2021, waarin unaniem een amendement (pdf) is vastgesteld om duidelijke afwegingscriteria in acht te nemen voor het boren naar aardwarmte in Nieuwegein. Jan 2021 Warmtebron wil nu midden in de stad gaan boren naar aardwarmte, pal naast de wijken Merwestein en Fokkesteeg, nabij de WOS bij het Antonius Ziekenhuis. De bewoners in de buurt hebben dit uit de pers moeten vernemen en zijn furieus. En opnieuw informeert wethouder Schouten de bewoners niet zelf, maar laat ze liever Warmtebron het woord doen. Een jaar geleden gebeurde hetzelfde toen Warmtebron bewoners rond de Symfonielaan hiermee overviel. Okt 2020 Video:BAN-inspraak op 29 okt 2020 in de gemeenteraad Okt 2020 Warmtebron Utrecht Vergunningen, procedures en inspraak bij aardwarmteprojecten (pdf) Okt 2020 BAN zit aan tafel bij Talkshow over aardwarmte Okt 2020 Warmtebron Utrecht verkleint aantal haalbare locaties voor onderzoek Lean van vijf naar drie Okt 2020 Advies ICO Aardwarmte aan gemeente Nieuwegein (pdf) Dit naar aanleiding van een opdracht van de gemeente aan ICO Aardwarmte Sep 2020 EBN-onderzoek (WARM) biedt gemeenten inzicht hoe kansrijk aardwarmte in hun gebied is   Aug 2020 Verslag BAN in gesprek met wethouder Schouten (pdf) Jul 2020 Warmtebron Utrecht presenteert haalbaarheidsonderzoek (pdf) voor locatiekeuzes in Nieuwegein en omg. Jul 2020 BAN zet een petitie in werking Geen gevaarlijke aardwarmteboringen in Nieuwegein Jun 2020 ICO: Stand van zaken Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling Jun 2020 Beantwoording BAN (pdf) vragen nav raadsvergadering van 14 mei 2020 Jul 2020 NPO: Video over duurzame energie, inclusief aardwarmte Jun 2020 Definitief manivest aangeboden door warmtecoalitie (pdf) Jun 2020 Brief college aan raad (pdf), beantwoording vragen van 14 mei 2020 Mei 2020 Wethouder Schouten geeft in reactie op de vragen van meesprekers (BAN) aan dat er een onafhankelijke toetsing (pdf) van de (haalbaarheid)studie van Warmtebron zal worden gedaan. Mei 2020 BAN kwam tijdens de raadsveradering aan het woord met de vraag naar een extra onafhankelijk onderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein. De meeste raadsleden gingen hierin mee. Het is nu wachten op het besluit van de wethouder. Mei 2020 BAN stuurt, vooruitlopend aan de raadsvergadering van die zelfde avond, aan het college en de raads- leden van de gemeente Nieuwegein een brief met constateringen, vragen en aanbevelingen (pdf) Mrt 2020 BAN doet onderzoek naar al of niet geslaagde aardwarmteprojecten elders (pdf). De resultaten zijn weinig bemoedigend. Feb 2020  BAN heeft als eerste een 7 pagina tellend visiedocument (pdf) ontwikkeld. Deze hebben we ook beschikbaar gesteld aan de raadsleden. Feb 2020 ICO Adviesrapport omtrent aardwarmteboringen in Nieuwegein (pdf). Jan 2020 Cobouw: SodM: Scherper toezicht op aardwarmte: ‘Sla geothermieput niet direct naast woonwijk’. Jul 2018 vito.nl: VITO informeert buurtbewoners over acties om risico op voelbare aardbevingen te vermijden.  Apr 2018 De Groene rekenkamer: Paard van Troje en de hiel van de Griekse held Achilles
Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl