Het laatste nieuws en Media (meest recente bovenaan) Mrt 2022 Gemeente Nieuwegein publiceert officieel Afwegingkader in gemeenteblad Feb 2022 Incident bij Trias Westland laat zien dat geothermie niet risicoloos is Dec 2021 Geothermie.nl: Drinkwater Position Paper (pdf) Dec 2021 Statenbrief voortgang aardwarmte geothermie provincie Utrecht december 2021 (pdf) Dec 2021 Studie Panterra over potentie aardwarmte in de provincie Utrecht Powerpoint Rapport (NL) (pdf)  Dec 2021 AD artikel: Duurzaam kan ons duur komen te staan (pdf) Nov 2021 Factsheet activiteiten aardwarmtesector rondom seismiciteit (pdf) Sep 2021 Panterra rapport: Risicoanalyse op traminfrastructuur van aardwarmteproject LEAN Nieuwegein Sep 2021 SODM Geothermie moet en kan veilig Sep 2021 Reactie college van B&W op het besluit om te stoppen met Lean-project Sep 2021 RTV Utrecht: Streep door aardwarmte-onderzoek in Nieuwegein: 'Besluitvorming trager dan we dachten' Sep 2021 Onderzoeksproject aardwarmte Nieuwegein stopt, besluitvorming Afwegingskader Aardwarmte gaat door Mrt 2021 RTV Oost: Gemeenten en burgercomités in het noordoosten willen nieuwe mijnbouwwet Sep 2020 EBN-onderzoek (WARM) biedt gemeenten inzicht hoe kansrijk aardwarmte in hun gebied is   Jun 2020 ICO: Stand van zaken Geothermie, risicobeleid en schadeafhandeling Jun 2020 Beantwoording BAN (pdf) vragen nav raadsvergadering van 14 mei 2020 Mei 2020 BAN stuurt, vooruitlopend aan de raadsvergadering van die zelfde avond, aan het college en de raads- leden van de gemeente Nieuwegein een brief met constateringen, vragen en aanbevelingen (pdf) Mrt 2020 BAN doet onderzoek naar al of niet geslaagde aardwarmteprojecten elders (pdf). De resultaten zijn weinig bemoedigend. Feb 2020  BAN heeft als eerste een 7 pagina tellend visiedocument (pdf) ontwikkeld. Deze hebben we ook beschikbaar gesteld aan de raadsleden. Jan 2020 Cobouw: SodM: Scherper toezicht op aardwarmte: ‘Sla geothermieput niet direct naast woonwijk’.
Laatst bijgewerkt op 11 april 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl