Laatst bijgewerkt op 11 april 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
EZK (Ministerie van Economische zaken en klimaat) Als gevolg van het klimaataccoord is het EZK de stimulerende organisatie achter aardwarmte. Gemeentes worden onder druk gezet om aardwarmteprojecten te faciliteren. Zie website Rijksoverheid stimuleert gebruik aardwarmte Documenten / Chronologie (meest recente bovenaan) Jun 2020 Wet collectieve warmtevoorziening internetconsultatie (pdf) Jun 2020 Toelichting Wet collectieve warmtevoorziening internetconsultatie (pdf) Mei 2020 Min. Wiebes: Kamerbrief over voortgang Geothermie (mei 2020) (pdf) Mei 2020 EKZ Reactie op Toezichtssignaal integriteit geothermieputten (pdf) Feb 2018 Min, Wiebes: Kamerbrief over geothermie SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) Fracking is een techniek om de doorlaatbaarheid van gesteente te vergroten zodat olie, aardgas of aardwarmte, makkelijker kan worden gewonnen. Lees verder op Fracking. SodM is de toezichthoudende instantie voor mijnactiviteiten, dus ook voor aardwarmteboringen. Ga naar de SodM website: https://www.sodm.nl/ en https://www.sodm.nl/over-ons Feb 2022 Incident bij Trias Westland laat zien dat geothermie niet risicoloos is Jan 2022 SODM-EIS VOOR AARDWARMTEPUT BLEISWIJK VERVALT Geothermiebedrijf A en G van den Bosch heeft zijn productieput afgesloten voor aardwarmtewinning. Daarmee is het bedrijf niet langer in overtreding en is aan de Last onder Dwangsom (LOD) voldaan die door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) was opgelegd, zo deelt de toezichthouder. De strenge eis werd in april 2021 bij de teler neergelegd. (Groenten Nieuws, 10 januari) Last_onder_dwangsom_voor_geothermiebedrijf_Van_den_Bosch (pdf) LOD_voor_VDB_gelakt (pdf) Wijziging_hersteltermijn_LOD_VDB_Geredigeerd (pdf) Sep 2021 Geothermie moet en kan veilig Jun 2020 Eisen voor milieu en veiligheid bij geothermie gebundeld Mrt 2020 SodM Toezichtsignaal integriteit geothermieputten (pdf)  Nov 2019 SodM kondigt verbeteringen aan in controle mijnbouwgegevens Jan 2019 Kwaliteit put én locatie van belang voor volgende stap in geothermie
SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waakt over onze veiligheid en verwacht van de gemeente: rekening te houden met de plek waarop zij boren naar aardwarmte toestaan. Weliswaar is dit bij uitstek in de buurt van afnemers, maar dat betekent volgens het SodM niet dat installaties pal naast woonwijken hoeven te komen. om in de onderzoeksfase met alle moge-lijke risico’s over de héle levenscyclus van een aardwarmtewinning rekening te houden. SodM: ,,Je kan niet alles voorzien, maar sommige dingen kun je wel degelijk van tevoren bedenken.
Minister EZK: Er moet nog heel veel verbeterd worden voordat aardwarmte een veilige, betaalbare en maatschappelijk verantwoorde warmtebron kan zijn. De huidige technieken en gebruikte materialen voldoen niet om dit te bereiken. Er zal met nieuwe materialen geexpe- rimenteerd moeten worden. De minister verwacht dat geothermie pas in 2030 een vlucht zal nemen.