Warmtebron Utrecht   Voor beschrijving Warmtebron Utrecht, zie onderaan.
Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Warmtebron is de initiatiefnemer, samen met een aantal partners, zoals EBN, Eneco, Engie, Hogeschool Utrecht, Huisman Geo, IF Technologie, Kantorenpark Rijnsweerd, TNO, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en Well Engineering Partners. Het gaat om twee projecten, te weten GOUD en LEAN. GOUD in Utrecht en LEAN in Nieuwegein. Communicatie - Aanvankelijk communiceerde Warmtebron met belangrijke partijen zoals gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, enzovoorts. Als eerste locatie voor een proefboring had men in Nieuwegein een plek bij het warmte- overdrachtstation van Eneco, nabij het kruispunt A.C. Verhoefweg / Symfonielaan / Batauweg op het oog. Later ook aan andere locaties, zie hiernaast Bewoners - In januari 2020 nam Warmtebron het initiatief om ook bewoners er bij te betrekken. Eerst twee voorlichtingsavonden in januari, waarin de voortgang en een gedetailleerde  planning werden uiteengezet. Daarna eind januari een avond met nader geïnteresseerden. Hieruit kwamen de nodige vragen en zorgen van bewoners. Een aantal vragen zijn intussen door Warmtebron beantwoord. Zie hierboven.